Handelsbetingelser

Video på abonnement er forudbetalt og er fortløbende til det opsiges ifølge opsigelsesbestemmelserne nedenfor.
Aftalen indgås mellem virksomhed og WeFly, Nybrovej 75, 2820 Gentofte.

Betalingsbetingelser

Ved beløb over 30.000kr. tager vi 50% af beløbet ved opstart og 50% ved endelig levering.
Timepris 950 kr. ekskl. moms pr. time.
Kørsel efter statens takster.
Tilbud er endelig pris for det i tilbudet beskrevne udførte arbejde.
Ved vores abonnements løsninger fakturerer vi 12 måneder forud, netto 8 dage.
Alternativt skal det månedlige beløb tilmeldes betalingsservice.
Tilmeldes betalingsservice er der et administrationsgebyr på kr. 69,- pr. opkrævning. Vi skal senest 5 arbejdsdage efter fremsendelse af faktura have modtaget dit registrerings- og kontonummer samt CVR nummer, så vi kan tilmelde aftalen betalingsservice (dette gør vi dig også opmærksom på når vi fremsender faktura). Fremsender du/I ikke registrerings- og kontonummer samt CVR nummer forfalder hele beløbet til øjeblikke betaling. Afvises opkrævning via betalingsservice, forfalder hele eller resten af beløbet til øjeblikkelig betaling.
Ved øvrige videoproduktioner er det netto 8 dage. Vi overdrager først endeligt materiale når betaling er registreret.
Betaling skal ske efter modtagelse af faktura og via bankoverførsel til WeFly. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes en påmindelse om betaling pålagt et rykkergebyr på kr. 100,- +2% pr. påbegyndt måned.

Afbestilling af video:

Er der aftalt en dato for optagelse af video, så har vi allerede lavet storyboard samt produktionsplan og sat en mand på opgaven. Hvis I afbestiller mindre end 5 dage før optagelse, faktureres der et dagshonorar til fotografen samt projektledelse på kr. 4.500,- ekskl. moms.

Én korrektur:

At rette i eksisterende videomateriale er en tidskrævende sag, når projektet først er pakket væk og lagt på arkiver.
Det tager gennemsnitlig 6 timer at åbne, lukke og efterfølgende uploade et videoprojekt online. Hertil kommer selve rettelserne. Vi har derfor i alle vores produktioner kun indregnet én online korrekturrunde. Dette er for at sikre at vi får alle rettelser på én gang. Ekstra korrektur kan tilkøbes for kr. 950,- ekskl. moms. pr. time forbrugt.

Produktionsplan:

Når vi sidder med din videoproduktion er det vigtigt at produktionsteamet kan regne med præcise datoer og tider.
Effektiv produktion og projektledelse er årsagen til at vi kan sælge dig video til fornuftige priser.

Til alle produktioner laver vi derfor en produktionsplan. I denne er der vigtige datoer for både dig og os.
Det er vigtigt at du kigger den igennem og godkender, da hele vores produktionsapparat afhænger af netop den og dine tilbagemeldinger.

Vender du ikke tilbage på aftalte deadlines, koster det kr. 995,- pr. gang.
Ovenstående er vi nødt til, for at sikre hurtig og effektiv gennemførelse, for både din og vores skyld.

Opsigelsesbestemmelser:

Ved køb kan der fortrydes inden for 7 dage, med mindre det er mindre end 5 arbejdsdage inden produktion.
Opsigelse af abonnement skal ske per e-mail til info@wefly.dk med mindst 30 dages varsel inden udløbet af en abonnementsperiode. Såfremt dette ikke sker, gentegnes abonnementet automatisk for en ny periode på 12 måneder.